Gratis bij jouw bestelling:

25 promocards met een kortingscode

voor de webshop & SDC!


Herroepingsrecht bij levering van producten – SDC Merchandise Shop

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens u, de consument. U kunt retour aanmelden middels ons hier via een email over te berichten en heeft vervolgens 14 dagen om het product terug te sturen.
  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan SDC Merchandise Shop retourneren conform redelijkheid.
  3. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat u melding heeft gemaakt dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht het volledige aankoopbedrag terugstorten (exclusief verzendkosten). Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Let op! U dient het product retour te sturen naar ons SDC Merchandise Shop. Het retourneren van het pakket gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. U kunt er zelf voor kiezen met welke verzender u het pakket retourneert of dat u het pakket eigenhandig terugbrengt. Tijdens het retourneren draagt u als consument het risico voor vermissing of beschadiging. Wanneer het product reeds beschadigd is tijdens ontvangst dan adviseren wij u eerst contact met ons op te nemen en door middel van foto’s bewijs te leveren van de beschadigingen via email te richten aan info@shopsdc.com.
Uitleg herroepingsrecht
Tijdens de bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. 
Voorbeelden
Een kledingstuk mag men passen, maar niet gaan dragen. Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er geen wandeltochten mee houden.
Gebruik maken van uw herroepingsrecht
Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht dan doet u dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen) of door een verklaring gericht aan SDC Merchandise Shop te sturen binnen de bedenktijd (14 dagen). U kunt de retouren aanmelden door een e-mail te sturen naar info@shopsdc.com. U heeft vervolgens 14 dagen de tijd om het product aan ons te retourneren. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat u melding heeft gemaakt dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht het volledige aankoopbedrag aan u retourneren. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Let op! U dient het product retour te sturen naar SDC Merchandise Shop. De retourkosten zijn voor uw eigen rekening.
 
Product en verpakking zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat
Indien u een product koopt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden dan raden wij u aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien u namelijk WEL gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking zo veel als redelijkerwijs mogelijk is in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren. 
Het retouradres is: 
SDC Merchandise Shop
T.a.v.: Afdeling retouren ovv ordernummer
’t Woud 45B
3232 LN Brielle
We verzoeken u vriendelijk om bij het te retourneren product het retourformulier in te sluiten. Vermeld hierbij uw IBAN nummer (indien eea gecrediteerd dient te worden). Wij betalen u namelijk terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. 
U kunt ook het retourformulier voor herroeping gebruiken voor het aangeven dat u van de koop afziet. Het formulier ontvangt u van ons na melding van de retouren.
Let op! U dient het product retour te sturen naar SDC Merchandise Shop. Het retourneren van het pakket gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. U kunt er zelf voor kiezen met welke verzender u het pakket retourneert of dat u het pakket eigenhandig terugbrengt. Tijdens het retourneren draagt u als consument het risico voor vermissing of beschadiging. Wanneer het product reeds beschadigd is tijdens ontvangst dan adviseren wij u eerst contact met ons op te nemen en door middel van foto’s bewijs te leveren van de beschadigingen.